Для установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів

Д О В І Д К А

про формування ціни на природний газ установам та організаціям, що фінансуються з державного і місцевих  бюджетів

(з 01 листопада 2020 р.)

Розрахунки  за реалізований  газ  здійснюються  за  ціною диференційованою у залежності від умов оплати та стану попередніх розрахунків з Постачальником. 

Роздрібна ціна природного газу є вільною ринковою та формується відповідно до діючого законодавства з урахуванням наступних складових:

  • ціна на природний газ  з урахуванням торгової націнки постачальника природного газу;
  • тариф ТОВ «Оператора ГТС України» на послуги транспортування природного газу для точок входу та точок  виходу, – встановлюється НКРЕКП;
  • податок на додану вартість, – встановлюються Податковим кодексом України. 

З 01.11.2020 р. ціна за 1000 м³ природного газу за наступних умов укладеного договору становить:

І. За умови попередньої оплати за 5 (п’ять) днів до початку розрахункового періоду (календарний місяць) постачання газу, становить:

8 450,40 грн. (Вісiм тисяч  чотириста п’ятдесят грн. 40 коп.)   у тому числі:

  • ціна на природний газ  з урахуванням торгової націнки постачальника природного газу:

6 905,42 грн. без урахування ПДВ, крім того ПДВ –  1  381,08 грн.

  • тариф ТОВ «Оператора ГТС України» на послуги транспортування природного газу для точок входу та точок  виходу:

136,58 грн. без урахування ПДВ, крім того ПДВ – 27,32грн.

ІІ. За умови оплати протягом або після розрахункового періоду (календарний місяць) постачання газу, становить:

8 538,96 грн. (Вісiм тисяч  п’ятсот тридцять вісiм грн. 96 коп.) у тому числі:

  • ціна на природний газ з урахуванням торгової націнки постачальника природного газу:

6 979,22 грн. без урахування ПДВ, крім того ПДВ – 1 395,84грн.

  • тариф ТОВ «Оператора ГТС України» на послуги транспортування природного газу для точок входу та точок  виходу:

136,58 грн. без урахування ПДВ, крім того ПДВ – 27,32 грн.


→ Архів цін